Projekt “Wprowadzenie na rynek, organicznego preparatu do usuwania zabrudzeń punktowych na panelach fotowoltaicznych” dotyczy wprowadzenia na rynek nowego produktu, jakim jest preparatu do usuwania zabrudzeń punktowych na panelach fotowoltaicznych. Zabrudzenia punktowe powstają przede wszystkim w następstwie obecności ptaków, a ptasie odchody są przy tym jednym z najtrudniejszych do usunięcia zanieczyszczeń. Z uwagi na fakt, że zacienienie choćby małego fragmentu ogniwa panelu znacząco pogarsza uzysk energii z całej baterii fotowoltaicznej, usuwanie takich zanieczyszczeń jest niezmiernie ważnym elementem wydajnej pracy instalacji. W ramach projektu wprowadzono do sprzedaży preparat, który stworzony jest z troską o środowisko naturalne. Poprzez zapewnienie prawidłowej pracy paneli fotowoltaicznych, wdrożenie i rozpowszechnienie preparatu wpłynie na ograniczenie wykorzystania tradycyjnych źródeł energii, generujących szkody dla środowiska.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek preparatu do usuwania zabrudzeń punktowych na panelach fotowoltaicznych wytwarzanego zgodnie z opracowaną nowatorską recepturą, dzięki której preparat produkowany będzie z naturalnych surowców zgodnie z obecnie panującym trendem ekologicznym. Preparat wyróżnia się składem, skutecznością działania oraz swoim dedykowanym przeznaczeniem. Rezultatem realizacji projektu będzie rozwinięcie działalności firmy na terenie województwa lubelskiego, która oferowała będzie swój innowacyjny produkt na rynku. Realizacja modelu biznesowego przedsięwzięcia przewiduje rozwijanie sprzedaży poprzez sklep online, wprowadzanie produktów do stacjonarnych punktów sprzedaży min: IKEA, markierów budowlanych, hurtowni chemii specjalistycznej, producentów i konserwatorów paneli fotowoltaicznych.

Wartość projektu ogółem: 1.240.916,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1.099.340,00 PLN
Wartość dofinansowania – wkład Funduszy Europejskich: 934.439,00 PLN